​New Year’s Resolution

Like many others, I have often intended the New Year to be a new beginning with resolutions, which often were based on reaching a notion of perfection somehow, which always ended up in great disappointment, because I never could achieve that goal of perfection.

As the years have passed, I no longer set any new year’s resolutions with huge demands, but rather make some for funs sake.

But this year, my new year’s resolution is so very characterized by my yoga lifestyle, that it is simply no more than a hope to be less affected by stress and thereby have a greater presence in the moment.

- A resolution to take one thing at a time, without worrying about the next thing to do and the one following right after, I have completed my current task.

- A resolution to take better care of myself – To remember to do something nice for myself once in a while, both small and large things, like taking a footbath after a long workday, treating myself to some delicious chocolate, or booking a time at a masseuse.

So all together, a new year’s resolution about an improved quality of life, and caring more about myself some more. Rather than viewing resolutions as mental contracts where we either reach the goal or we have failed, they ought to be merely seen as a natural reaction to an aspect of what we reflect over, the things we have achieved, and the things we have yet to. New Years is a symbolically appropriate time where many people want to set some goals for their own good, but why make them impossible to achieve? All people are different, and if desired, it would be healthier for ourselves to set goals which strive for self-improvement, but which also suit our personalities, responsibilities, and day to day flow, and more importantly, also allow ourselves the space to not always pursuit them, if they do not work out as we hoped for, but realize that New Year’s resolutions are just a fun tradition, and that it is quite okay if those we set do not always work out.

But with that in mind, it is also important to realize that, just like achieving perfection is impossible, the idea of a perfect moment or time neither really exists. No matter if you want to lose 10 pounds, quit smoking, begin on a hobby, reach out to an old friend, or take more walks in the nature, there is no difference between New Year’s Day and any other day. Now is as good a time as any.

I wish you all a wonderful 2018


Ofte har jeg som mange andre tiltænkt det nye år til at blive en ny start, med et nytårsforsæt som ofte bestod i at opnå perfektion på den ene eller anden måde. Det resulterede altid i en stor skuffelse, da jeg aldrig kunne opfylde målet om perfektion.

Efter jeg er blevet ældre har jeg ikke sat noget nytårsforsæt med store krav, det har mest bare været for sjov.

Men i år er mit nytårsforudsæt så præget af min yogalivsstil. Det er ganske enkelt et håb om at være mindre påvirket af stress, og derved opnå en større tilstedeværelse.

-Et nytårsforsæt om at tage en ting af gangen, uden at bekymre mig om det næste eller det næste igen, som jeg skal foretage mig lige efter det jeg har gang i

.- Et nytårsforsæt om at tage mig bedre af mig selv at huske og gøre noget godt for mig selv, både små og store ting - som at tage et fodbad efter en lang arbejdsdag, forkæle mig selv med lækker chokolade, eller en tid ved en massør.

Så alt i alt, et nytårsforudsæt om en bedre livskvalitet og en større kærlighed til mig selv.

Nytårsaften er en symbolsk lejlighedspassende tid hvor mange gerne vil sætte mål for deres eget bedste, men hvorfor gøre dem umulige at opnå? Det er sundere med realistiske mål som er baseret på at forbedre os selv, men som også er tilpasset personlighed, ansvar, og daglige flow, og vigtigere endnu, at give plads og lov til at ikke altid forfølge dem hvis de ikke fungerer, men at indse at nytårsforsæt blot er en sjov tradition, og der ikke er noget galt hvis det man har sat sig for ikke opnås.

Men med det i baghovedet, er det også vigtigt at forstå at, på samme måde som at opnå perfektion er umuligt, findes det perfekte tidspunkt heller ikke. Ligegyldigt om man gerne vil tabe 4-5 kg, kvitte smøgerne, begynde på en hobby, tage kontakt til en gammel ven, eller gå oftere i naturen, er der ingen forskel på nytårsdag og hvilken som helst anden dag. Nu er lige så godt et tidspunkt som alle andre.

Jeg ønsker jer alle en fantastisk 2018

Likes

Comments