Facitlister

Jeg tror de fleste kender det med at opstille mål for sig selv; Et mål om at tabe sig 5 kg., et mål om en bestemt karakter, et mål om en forfremmelse. Det kan endda være små målsætninger såsom et mål om at komme ud og løbe senere på dagen. Nogle gange opnår man den målsætning man har sat sig og andre gange gør man ikke. Problemet opstår, afhængigt af hvilken målsætningen det er, når man ikke opfylder målsætningen man har sat sig for. Nogle gange kan man naturligvis give slip, men når du ikke kan give slip på målet om at opnå det du har sat dig for, opstår der en disharmoni med virkeligheden, og du vil opleve ubehag. Der er opstået en facitliste som du ikke kan opfylde.

Facitlister er noget som har fyldt meget i mit liv. Jeg ville altid gerne mere, gøre mere, yde mere. Jeg havde svært ved at acceptere, at jeg ikke altid kunne nå det samme hver dag, på trods af at det er helt naturligt, at energiniveaet kan svinge fra dag til dag. Jeg har altid haft store og små facitlister. De sidste facitlister jeg har skabt, har været i forhold til skridttælling, og i forhold til hvad jeg kunne nå på arbejde. Da jeg fandt ud af, at jeg kunne tracke mine skridt på min telefon, blev det pludselig en ny facitliste; Jeg skulle gå 10.000 skridt om dagen, på trods af at jeg har en meget aktiv hverdag med cykling til og fra arbejde og diverse træningsformer. Det nye mål om skridttælling resulterede i, at jeg somme tider gik i stedet for at cykle, og at jeg forsøgte at have min telefon på mig det meste af tiden. Men på trods af det fik jeg alligevel ikke altid gået 10.000 skridt om dagen, og det gik mig på.

Jeg havde i mit job som receptionist også skabt en facitliste om altid at yde mit bedste, men arbejdsopgaverne kunne variere, det kunne være at der var noget som træk ud, eller der kunne være flere kunder i receptionen den ene dag ift. den anden. Det skabte en disharmoni med virkeligheden for mig, og det er noget af det som har gjort at stressen kom til at fylde meget i mit liv, men det hjælper altid at være opmærksom på de facitlister som man skaber. Det er første skridt på vejen til at få dem til at fylde mindre.

Jeg slettede appen som trackede mine skridt på min telefon for at give slip på facitlisten om de 10.000 skridt. Når jeg ikke kunne måle mine skridt kunne der ikke opstå en facitliste om de 10.000 skridt. Mine facitlister i forhold til receptionistjobbet var dog en anden sag. Facitlisterne havde taget overhånd, og jeg blev til sidst nødt til at sygemelde mig og trække alle stik for at resette mig selv.

Mennesket sætter altid mål som man ønsker at opnå og et mål erstattes ofte af et nyt, det er en helt naturlig del af livet. Men hvis man skaber opmærksomhed omkring det i sit liv, og nogle gange stiller spørgsmål ved sine facitlister kan det mindske ubehaget.


I think most people are familiar with setting goals for themselves; losing a few pounds, earning a certain grade, getting a promotion – It can even be a small objective like going out for a jog later that day. Sometimes you’ll fulfill that goal, sometimes you won’t. The issue arises when, depending on the type of goal you’ve set, you don’t fulfill that goal. Sometimes it’s easy to let go, but when you can’t or won’t let go of an unattainable or unsustainable goal you’ve set, you’ll experience an uncomfortable disharmonious feeling when facing reality. You’ve created a checklist which you can’t complete.

Checklists have always taken up a large part of my life. I always wanted to do, work, and achieve more. I had difficulty accepting I couldn’t always do everything I wanted to every day, despite the fact that your overall stamina naturally fluctuates from day to day. I’ve always had both small and large checklists. The last two checklists I had were respectively related to step counting, and how much I was able to accomplish at my job. When I found out I could track my steps on my phone it suddenly became a new checkbox to tick off; I had to go 10,000 steps a day, even though I already had an incredibly physically active life, always biking to and from work, paired with various fitness routines. The new goal of step counting resulted in that I frequently walked when I would’ve taken the bike, and tried to carry my phone on my person as often as possible. Despite this, I still didn’t always reach 10,000 steps, and it considerably bothered me.

With my job as a receptionist I had created a checklist as well, based in doing as much as I could to the best of my abilities, however the tasks would often vary, and more than often one task would drag out, or one day there could be a lot more costumers at the reception than the day before. Repeatedly facing the dissonance between the checklist and reality was uncomfortable, and heavily contributed to how stress took over my life,. But it does however help to be aware of the checklists you create along the way - The first step is to make them take less priority. I deleted the app on my phone which tracked my steps to let go of the goal of walking 10,000 steps. When I couldn’t count my steps, there couldn’t be a checkbox to walk 10,000 steps. However, with my job as receptionist it was different matter – The checklist had become so overwhelming that I eventually went on sick leave, pulling out all the plugs so I could reset myself.

Creating goals are a natural part of life – We as people always create goals we wish to accomplish, and one goal is often replaced with a new one. But if you pay attention and question the checklists you create, it can ease the pressure and discomfort that can occur.

  • 408 views

Likes

Comments