Life is what happens, while you are busy making other plans

My father often used to repeat a quote by John Lennon: “Life is what happens while you’re busy making other plans”.

As a child, I never really understood what he meant by it, and hadn’t thought of it for many years, but this summer while journeying through Europe with an interrail pass, I realized what the quote actually meant. On the sixth day of the journey, I sprained my ankle badly which necessitated a bandage and crutches. This complicated the journey significantly, since it’s challenging getting around on crutches, and everything went at a slower pace. In many ways, it became a completely different journey than I had imagined. After the accident, I thought a lot about how my travels could have been, had I not sprained my ankle. My mind raced with thoughts which distracted me from the present – To be honest, it was rather upsetting.

One evening in Budapest, while my boyfriend was out getting some food for us, I sat and looked out over the sea – It was at that moment that I recalled the quote my father so often had repeated:

Life is what happens, while you are busy making other plans

Life was happening right now, while I was distracted with thoughts about all the plans I had once had for the journey. These thoughts kept me from the present moment. With John Lennons words in mind, I pushed aside my thoughts and plans. I took time to look out over the sea – Watched the tram, and the people passing by beneath me. I allowed everything to be the way it was, allowed the pace to slow down, and allowed time to take in the present moment. The quote ended up having great significance for the rest of the journey, as I reminded myself of it every time my mind wandered off to thoughts of how things could have been.

It was difficult at times, and I wished it could have been different, but I had no other choice but to make the best out of the journey. I did this by staying grounded in the present moment, and paying attention to my surroundings.

After I returned home, I began to implement it into my everyday life. When thoughts of future plans distract me from the present, I remind myself of the quote. Just like when I was travelling, and waiting for my boyfriend to return with supper, I remind myself that life is happening right now.Min far har ofte nævnt et citat af John Lennon: ”Life is what happens, while you are busy making other plans”.

Som barn forstod aldrig helt hvad han mente med det, og jeg havde ikke tænkt over det i mange år, men da jeg var på interrail denne sommer, fandt jeg ud af betydningen af sætningen. På sjettedagen af rejsen forvred jeg min ankel, en rimelig slem forstuvning som resulterede i forbinding og krykker. Det komplicerede rejsen en del. Da det både er hårdt og svært at komme rundt med krykker, og alt kom til at foregå i et langsommere tempo. Det blev på mange måder en helt anden rejse, end jeg indtil da havde forestillet mig. Det var knusende for mig, at jeg havde forstuvet anklen og havde så svært ved at komme rundt. En forstuvning er jo ikke noget som går over efter et par dage – det tager flere uger inden det er helet igen. Efter uheldet havde jeg rigtig mange tanker om, hvordan det kunne have været. - Hvis jeg ikke havde forstuvet min ankel. Jeg var fyldt op af tanker – som trak mig væk fra nuet. Det var ærlig talt ikke særlig rart.

En aften hvor min kæreste var gået ned efter mad, sad og kiggede ud over havet i Budapest.Det var på det tidspunkt jeg tænkte på sætningen min far så ofte havde sagt.

"Life is what happens, while you are busy making other plans."

Livet skete lige nu, mens jeg var fyldt op af tanker, om alle de planer jeg havde haft for rejsen. Tankerne trak mig væk fra nuet, og jeg var ikke mentalt tilstede, med John Lennon’s ord skubbede jeg alle mine mentale planer til side. Jeg tog mig tid til at se ud over havet - kiggede på sporvognen og menneskene som gik forbi. Jeg tillod alt at være med der som var. Tillod at tempoet var sat ned, og tog mig tid til at mærke nuet. John Lenon’s citat; Life is what happens, while you are busy making other plans. Fik stor vigtighed for resten af turen, jeg mindede mig selv om citatet gentagne gange. Hver gang jeg blev draget væk af tankerne, om hvordan det kunne have været.

Det var til tider rigtig hårdt, og jeg havde ønsket at det havde været anderledes, men på rejsen havde jeg ikke andet valg end at få det bedste ud af det. Det gjorde jeg ved at være opmærksom på nuet – være opmærksom på alt det der var omkring mig.

Det har haft stor betydning for mig. Og det har været en påmindelse for mig. om at forholde mig selv til nuet. Efter jeg er vendt hjem har jeg implementeret det i min hverdag. Når tankerne er ved at trækker mig væk fra nuet. Husker jeg mig selv på at livet sker lige nu, og jeg giver mig så tid til at observere omgivelserne omkring mig. Ligesom jeg gjorde da jeg var ude og rejse, og ventede på at min kæreste hentede mad.

Likes

Comments