​Stress in the everyday

I’ve personally struggled with stress, and during that time I was left with no other choice but to make some significant changes in my day-to-day life, one of which was to cut down my work hours. The levels of stress I felt reduced significantly, but I still have days where it spikes suddenly. The difference between then and now however, is that I’m much more aware of when it happens.

My body itself is the first to warn me that I’m becoming stressed; my breathing pattern changes, the body tenses up, and various concerns and anxieties about the future fill my mind.

Nowadays, when I can feel my stress-levels are rising, I have tools to lower it back down. So without further ado,here’s my top 5 anti-stress tips.

1. Practice yoga


Just 5 to 10 minutes of yoga can help relax your breathing pattern, and calm your mind. The style of yoga can vary; Some days dynamic movements might be what’s needed, and other days a more slow-paced session might be more appropriate.

2. Do one thing at a time

Try listening to music while not reading simultaneously, make supper without putting on music, or eat without reading. Try to your best extent to just do one thing at a time. When you do one thing at a time you sharpen your mental focus and presence in relation to the task at hand.


3. Limit your consumption of electronic products

By setting the phone to “Do not disturb”, you increase your mental presence with the task at hand. It could be particular moments in the day, where you could take a break from all the time consuming distractions of the internet. So try putting away your phone or tablet now and then, so you won’t be distracted by a sudden notification demanding your attention.


4. Listen to ambient music

The slow instrumental music can stimulate the limbic system, which regulates emotions and can have a calming effect. It’s also in the limbic system that dopamine is released, which produces feelings of joy.


5. Have a footbath

A footbath can help you feel grounded, and more mentally present. The feeling of the hot water helps move your attention down to your feet and thereby to the surface beneath you. Just sensing the surface beneath your feet has a grounding effect, but can also help you stay in the present both physically and mentally.
Jeg oplevede stress helt tæt på, og var nødsaget til at lave nogle markante ændringer i min hverdag såsom at skære væsentligt ned på arbejde. Stressniveauet faldt betragteligt, men jeg har stadig dage hvor stress niveauet kan stige. Forskellen fra dengang og nu er, at jeg hurtigt bliver opmærksom på det.

Min krop er det første, der fortæller mig, at stressniveauet er steget; mit åndedræt ændrer sig, jeg spænder op i kroppen og diverse tanker og bekymringer om fremtiden hober sig op.

Når jeg kan mærke, at stressniveauet stiger, har jeg i dag redskaber til at sænke det igen. Her er min top-5 over anti-stress-tips.

1. Dyrk yoga


Bare 5-10 minutters yoga hjælper til at forlænge åndedrættet og nedsætte tankevirksomheden. Yoga-formen kan varieres; nogle dage er det godt med dynamiske bevægelser, og andre dage kan en mere langsommelig yogapraksis give bedre mening.

2. Tag én ting ad gangen

Prøv at lytte til musik uden at læse, lave mad uden at lytte til musik, spise uden at læse. Foretag dig så vidt muligt en ting ad gangen. Når du tager en ting ad gangen skærpes dit fokus og nærværet ift. det du laver.


3. Mindsk forbruget af elektroniske apparater

Sæt telefonen til Forstyr Ikke, og skab derved et større nærvær med dét, du har gang i. Det kan være bestemte tidspunkter på dagen, hvor du kan holde fri fra alle internettets forstyrrelser og tidsspilde. Læg eventuelt telefonen og tabletten væk, så du ikke bliver forstyrret af en pludselig notifikation, som du skal forholde dig til.


4. Lyt til ambient musik

Den langsomme instrumentale musik stimulerer det limbiske center i hjernen. Det limbiske center regulerer følelser og virker beroligende. Det er også i det limbiske center, hvor følelsen af lykke bliver aktiveret.


5. Tag et fodbad

Et fodbad hjælper dig til at grounde, hjælper dig til større tilstedeværelse. Følelsen af det varme vand omkring fødderne hjælper opmærksomheden ned til fødderne og til kontakten til underlaget. Det at mærke underlaget under dig har i sig selv en groundende effekt, men hjælper dig desuden til at ankomme fysisk og mentalt hvor du befinder dig.


Likes

Comments