When breathing is easy, the mind is at ease

In a busy day where one’s attention is often focused on the next objective during the day, and time seems to slip away all too fast, it can be a great relief to allow oneself time to be, and to experience being.

I can truly enjoy after a long day of work where there’s nothing more to do or get around to - To just enjoy the bike ride home – Feel the movements of the body, the landscape around me, and my breathing.

It’s not always something I’ve been very good at – giving myself time.

There was once when I was stressed most of the time and constantly aimed my focus towards the next objective. I did not spare myself time to be, but during the past few years, my focus has shifted more towards the present, and thereby I always have yoga with me. To me, there’s always time to breathe more deeply, and it’s something which particularly helps me through stressful situations at work – To be focused on breathing, and less on completing the task at hand so that I can as quickly as possible move on to the next, but when breathing is easy, the mind will be at ease.

When my breathing is easy, my mind will be at ease.

And in my experience, if you work without getting stressed in a stressful situation, you’ll accomplish what you needed to in time anyway.

Both my physical practice of yoga and my awareness of it has made it much easier to enjoy the everyday, and all other aspects of life.I en travl hverdag hvor fokusset ofte er på det næste man skal nå, og tiden der kan føles alt for kort. Kan det være en stor befrielse at give sig tid til at være og opleve at være tilstedeværende.

Jeg kan virkelig nyde efter en arbejdsdag hvor jeg ikke skal nå mere den dag – Så bare at nyde cykelturen hjem – mærke kroppens bevægelser, landskabet omkring mig og åndedrættet.

Det har ikke altid været noget som jeg har været god til – at give mig tid.

Der var engang hvor jeg var stresset det meste af tiden, og altid havde mit fokus på det næste jeg skulle. Jeg tog mig ikke tid til at være, men gennem de seneste par år, er mit fokus på nuet blevet større, og jeg har derigennem altid yogaen med mig. For mig er der altid tid til at trække vejret lidt dybere, og det er særligt noget som hjælper mig på arbejdet i stressede situationer - at have fokus på vejrtrækningen og ikke så meget at nå at blive færdig med opgaven, så jeg kan komme videre med det næste hurtigst muligt, men i stedet en bevidsthed om at når åndedrættet er roligt vil sindet naturligt blive beroliget.

Når mit åndedræt er roligt, vil sindet naturligt blive beroliget.

Og min erfaring er at hvis man arbejder uden at blive grebet af stress i stressede situation. Så når man ofte det man skal alligevel.

Både min fysiske Yogapraksis og min bevidsthed om den mentale del af  yogaen har hjulpet mig utrolig meget til at nyde hverdagen og alle livets andre aspekter.

Likes

Comments