Yoga in the Train


I was once reading a blog post which described how to practice yoga in an airport.

“Yoga in an airport?”, I thought to myself; “How would that even practically work?”

I must admit I was quite sceptical. I couldn’t imagine how it could possibly work; Partly due to the lack of personal space, but also due to the many external impressions that bombard you in an airport: Both the huge crowds, and in particular the noises surrounding you.

This summer, while journeying through Europe with an Interrail pass, I travelled in several different trains, and recollecting the blog post, I became inspired. I imagined I would feel quite peculiar and somewhat eccentric, but strangely enough I found it quite easy to find an ease of mind despite that I was in, of all things, a train. I used breathing as a particular point of focus throughout the yoga, and it helped me calm down from the very beginning. Through the yoga exercises I allowed my breathing to guide my body, and it significantly helped me shift my focus internally, and tune out the external impressions. Eventually, I found it completely normal to practice yoga when travelling by train.

Here’s my best recommendation for a yoga sequence when travelling by train

Begin by taking your shoes off. Allow yourself time to feel the ground. Notice your breathing, and relax your facial muscles. If there’s room for it, you can sit in a cross-legged position, or whatever else feels comfortable for you.

After you’ve had time to listen and feel your breathing, you can begin to carefully initiate a neck stretch. On an exhalation, let your head sink towards your chest, and on an inhalation, let your right ear seek up towards your right shoulder.

On the next exhalation, let your head return towards your chest, and on the next inhalation, let your left ear seek up towards your left shoulder.

Let your breathing guide you to the number of repetitions which feel right for you.

The next time you find your head lowered toward your chest, interlock your fingers, and place your hands behind your head. Allow yourself time to feel the stretch along your neck and shoulders while paying attention to your breathing. Give yourself time to notice if your breathing accentuates the stretches.

A few moments later, begin to arch your spine backwards. Notice all the new sensory impressions related to this new pose. On an inhalation, gradually hollow your back, one vertebra at a time, and expand your chest by drawing your elbows back parallel to to your shoulders and looking up towards the ceiling.

Once again, let your breath guide your body: On an exhalation, arch your spine backwards; On an inhalation, hollow your back, and expand your chest by drawing your elbows back and looking up towards the ceiling.

Return to a neutral spine position again, and place your hands upon your shoulders.

Then begin to move your shoulders in circular movements, first in one direction, then the other.

Let your arms down along your body. Then, if there’s room for it, stretch them out in front of you. Then with bent elbows, cross your right arm over your left, and grab with your right hand beneath your left forearm or hand, and notice if your body needs some particular movements - Maybe your arms need to move in small circular movements. Then when you’re ready, return both arms to a neutral position, and repeat the other way around.

Finally, sit in a comfortable position, and feel your breathing - Perhaps with your eyes closed.Jeg læste engang et blogindlæg, der beskrev yoga i en lufthavn.

“Altså, dyrke yoga i en lufthavn?” tænkte jeg. “Hvordan kan det fungere i praksis?”

Jeg må indrømme, at jeg var meget skeptisk. Jeg kunne slet ikke forestille mig, hvordan det kunne fungere; delvist på grund af pladsmanglen, men også på grund af de mange ydre påvirkninger, der er forbundet med at være i en lufthavn: de mennesker, man er omgivet af, og i særdeleshed lydene.

På Interrail denne sommer befandt jeg mig ofte i diverse toge rundt i Europa, og her blev jeg inspireret af blogindlægget. Jeg havde forestillet mig, at jeg ville føle mig sær og mærkelig, men jeg kunne sjovt nok nemt finde den mentale ro på trods af, at jeg befandt mig i et tog. Jeg brugte åndedrættet som fokus gennem yogaen, og det hjalp mig til at finde roen fra begyndelsen. Gennem yogaøvelserne lod jeg åndedrættet guide min krop, og det hjalp i særdeleshed med at vende blikket indad og lukke de ydre påvirkninger ude. Jeg endte med at finde det helt naturligt at dyrke yoga på togrejserne.

Her er mit bedste bud på en yoga sekvens til togrejsen:

Start ud med at tage skoene af. Giv dig tid til at mærke underlaget. Mærk dernæst åndedrættet, og giv slip i ansigtet. Hvis der er plads kan du sætte dig i en skrædderstilling eller hvad der ellers føles rart for dig.

Efter at du har givet dig tid til at lytte og mærke åndedrættet kan du indlede et nakkestræk.

Lad på en udånding hovedet synke ned mod brystet, og lad på en indånding højre øre søge op mod højre skulder. På næste udånding lader du igen dit hoved synke ned mod brystet, og på en indånding lader du venstre øre søge mod venstre skulder.

Lad dit åndedræt guide dig til det antal gentagelser, som føles naturligt for dig.

Næste gang du har dit hoved mod brystet fletter du dine fingre og placerer dem bag hovedet. Giv dig nu tid til at mærke strækket ned over nakken og skuldrene mens du lytter til åndedrættet. Giv dig tid til mærke efter om strækket føles tydeligere ved indåndingerne.

Krum så langsomt i ryggen efter nogle øjeblikke. Mærk alle nye sanseindtryk, som er forbundet med den nye stilling. På en indånding svajer du derefter langsomt i ryggen, ryghvirvel for ryghvirvel, og åbner op i brystet ved at trække dine albuer tilbage på linje med dine skuldre og kigge op mod loftet.

Lad igen dit åndedræt guide din krop: På en udånding krummer du i ryggen og kigger ned mod navlen; på en indånding svajer du i ryggen og åbner op i brystet ved at trække dine albuer tilbage og kigge op mod loftet.

Find tilbage til en neutral ryg igen, og placer dine hænder på dine skuldre. Lad så dine skuldre komme rundt i cirkulære bevægelser. Først den ene vej – så den anden.

Lad dine arme komme ned langs siden. Stræk dem så ud foran dig (hvis der er plads). Bøj albuerne, lad din venstre arm komme over din højre og lad din venstre hånd tage ved din højre underarm eller hånd, og mærk så efter om din krop har behov for særlige bevægelser – måske skal dine arme rundt i små cirkulære bevægelser. Dernæst vikler du hænderne og armene fri og skifter til modsatte side.

Til slut: Sid i en behagelig siddende stilling og mærk igen åndedrættet – måske med lukkede øjne.


Likes

Comments

Maria,
I always do yoga while I'm sitting at my desk. So needed. Feels like you need it everywhere you sit or stand haha
www.afrolatinalist.com
themindofmathilde
themindofmathilde,